ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป

อาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 จำนวนอ่าน 1259 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป
 
ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป
 
ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป
 
ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป
 
ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป
 
ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป
 
ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป
 
ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป
 

ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไป

ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมด้วย เพื่อให้มั่นคงภายในจังหวัดตาก ต่อไปตามข่าว

 

      ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายวันนี้ (16 มิ.ย.66) เวลา 15.00 น. ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566 โดยมี พันเอกสาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก ฝ่ายทหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัดตาก กำหนด จัดการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิ.ย.66 โดยมุ่งเน้นบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ซึ่งการฝึกจะประกอบไปด้วยสถานการณ์ภัยคุกคาม 5 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านยาเสพติด ,การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ,ปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควัน ,การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกที่ดินของรัฐ และปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ตามข่าวดังกล่าว(นิกร มหาชน – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จ.ตาก(ฝ่ายความมั่นคง)ประชุมเตรียมความพร้อม (การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566)โดยมี ท่าน พ.อ. สาธิต ไวยานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน