กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 จำนวนอ่าน 565 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 
กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว
 

กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว

กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต)  ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าว

      ที่สมาคมฯคนรักอุดร ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 25 ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคอีสานรายงานเข้ามาว่าผู้ที่ได้เข้ามานั่งในสภาอย่างสมใจนึกมีผลออกมาในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ เพื่อไทยได้ 7 ท่าน ก้าวไกลได้1ท่าน และสร้างไทยได้มา

2 ท่าน ตามที่มีรายชื่อดังนี้  ได้เป็นส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 ท่าน ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ (พรรคก้าวไกล 32,476 คะแนน)  เขตเลือกตั้งที่ 2 ท่าน หทัยรัตน์ เพชรพนมพร (พรรคเพื่อไทย 41,285 คะแนน)   เขตเลือกตั้งที่ 3  ท่าน หรั่ง ธุระพล (พรรคไทยสร้างไทย 36,250 คะแนน)  เขตเลือกตั้งที่ 4  ท่าน ภาณุ พรวัฒนา (พรรคเพื่อไทย 21,475 คะแนน)  เขตเลือกตั้งที่ 5 ท่าน กรวีร์ สาราคำ (พรรคเพื่อไทย 36,489 คะแนน) ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่าน ขวัญชัย ไพรพนา สมใจนึกไปแล้ว  เขตเลือกตั้งที่ 6 ท่าน อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ (พรรคไทยสร้างไทย 27,751 คะแนน) เขตเลือกตั้งที่ 7   ท่าน ธีระชัย แสนแก้ว (พรรคเพื่อไทย 33,928 คะแนน) อดีตรมช.เกษรฯ   เขตเลือกตั้งที่ 8 ท่าน เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม (พรรคเพื่อไทย 33,537 คะแนน)    เขตเลือกตั้งที่ 9  ท่าน วัชระพล ขาวขำ (พรรคเพื่อไทย 43,529 คะแนน)  เขตเลือกตั้งที่ 10   ท่าน เทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย 47,532 คะแนนสมใจนึกไปแล้วตามข่าว (ยุทธนา มหาชน / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : กกต.เตรียมประกาศ (ส.ส.) จ.อุดรธานี (เพื่อไทยนำส.ส.เข้าสภา 7เขต) ก้าวไกลได้ 1เขต / สร้างไทย 2 เขต กรวีร์ สาราคำ(ลูกรัก) ขวัญชัย ไพรพนา เข้ามานั่งในสภาสมใจไปแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน