ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช

จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 จำนวนอ่าน 332 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 
ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาช
 

ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำล

ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้

คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่และหมอกควัน ที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาชีวิตราชการ (ปลดเกษียน) อีก4เดือนตามข่าว  

 

    ที่อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และที่อ.แม่สะเรียงจ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66 ผู้สื่อข่าว ได้รายงานเข้ามาว่า ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมาแจกที่ดินทำกินให้ช้าวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24,196 ไร่ )โดย กรมป่าไม้ สร้างสุขให้คนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามมติ ครม. ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้วครับ และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าที่ อ.แม่สะเรียง ก่อนจะอำลาชีวิตราชการ (ปลดประจำการ) อีก4เดือน โดยมี ท่าน อรรถพร เจริญชันษา (อธิบดีกรมอุทยานฯ มือปราบไฟป่าและหมอกควัน)  และ  ท่าน สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้มาร่วมงานนี้ด้วยทั้งโดยสรุปผลงานที่ผ่านมาให้ปลัดฯได้รับทราบดังกล่าว

         ท่าน สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่อำเภอแม่แจ่ม โดยดำเนินการตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ในลุ่มน้ำชั้นที่ 3,4,5 เนื้อที่รวมประมาณ 24,196 ไร่ กรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและได้อนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้จังหวัดเชียงใหม่นำพื้นที่ไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แล้ว กลุ่มที่ 2 ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ในลุ่มน้ำชั้นที่ 3,4,5 เนื้อที่รวมประมาณ 12,590 ไร่ จำนวน 46 หมู่บ้าน ซึ่งวันนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้มอบหนังสืออนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านกองแขก และหมู่บ้านผาผึ้ง ท้องที่ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 775-3-38 ไร่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกนำพื้นที่ไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินแบบแปลงรวม มีเงื่อนไขให้ปลูกป่าเศรษฐกิจ 50% ของพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่เหลืออีก 44 หมู่บ้าน จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยื่นขออนุญาตต่อไป

สำหรับราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ 3 กรณีอยู่อาศัยทำกินมาก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และกลุ่มที่ 4 กรณีที่อยู่อาศัยทำกินหลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ทั้ง 2 กลุ่ม เนื้อที่รวมประมาณ 356,814 ไร่ ในวันนี้กรมป่าไม้ได้อนุมัติโครงการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าไปดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ และรับรองการอยู่อาศัยทำกินในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินโดยถูกต้องต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

ด้านนายเดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่ ปี 2550 ถึงปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาที่แม่แจ่ม เป็นการขับเคลื่อนที่เป็นระดับกลุ่มบุคคล เป็นการแก้ไขปัญหาแบบต่างคนต่างทำ ส่งผลให้กระบวนการแก้ไขปัญหาไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จ และเมื่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวง ทส. รวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปรับประยุกต์การใช้กฎหมาย เกิดกระบวนการแก้ไขกฎหมายร่วมกัน มีความเข้าใจกัน จึงทำให้กระดุมเม็ดแรกของอำเภอแม่แจ่ม ประสบความสำเร็จ และกระดุมเม็ดต่อไป จะเป็นโจทย์ท้าทายความร่วมมือของทุกภาคส่วนต่อไป

ทส. สร้างสุขให้ประชาชนใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สามารถแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ ได้เป็น (อำเภอแรกในประเทศไทย) ต่าวข่าว หลังจากนั้นก็บินไปตรวจงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาดับไฟป่าและดับหมอกฟันที่อำแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามข่าวดังกล่าว   

      (ปอ คุ้มพระลอ – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาแจกที่ดินทำกินให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม(ประมาณ 24 196ไร่ ) (เป็นอำเภอแรก ของประเทศไทย) ทำให้ คนแม่แจ่มปลื้มใจไปแล้ว และไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน