ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ

พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 จำนวนอ่าน 347 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 
ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ
 

ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณ

ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็พา ท่าน นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ พร้อมคณะ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาดับไฟป่าไปนั้งทานอาหารเย็นที่ร้านหมูกระทะ ข่วงสิงห์เชียงใหม่ ทำให้หายเหนื่อยกันไปแล้วตามข่าว

 

      ที่ สำนักงานอนุรักษ์ที่16 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่24 เมษายน2566   ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษาได้เปิดเผยกับทีมงานนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ว่า  ช่วยลงข่าว เตือนชาวบ้านว่าตนเองจะ (เอาจริง) หลัง บินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจาก ที่บินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง พบมีการ เผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ป่าอุทยานฯ เพื่อทำกิน ในหน้าฝนนี้ จึงขอเตือน ผู้ที่มีที่อยู่บน ป่าอุทยานฯ ถ้ามีการเผ่าป่า ทางกรมอุทยานฯ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลังจากนั้นก็ได้พา ท่าน

นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สน.ไฟป่าฯ และ ท่านกริชสยาม คงสตรี ผอ.สน.อนุรักษ์ที่16 (คนใหม่) พร้อมคณะ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาดับไฟป่าไปนั้งทานอาหารเย็นที่ร้านหมูกระทะ ในย่าน ข่วงสิงห์เชียงใหม่  โดย บอกกับผู้สื่อข่าว มาว่าเอาจริงๆ ถ้าชาวบ้านเผาป่าเพื่อทำกินดังกล่าวตามข่าว (ปอ คุ้มพระลอ – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา (โวยลั่นป่า) เตือนชาวบ้าน (เอาจริงฯ) หลังบินตรวจ สภาพป่าด้วยตนเอง ถ้าใครเผาป่าเพื่อ ปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ทำกิน ในหน้าฝนนี้ จะดำเนินคดีและตัดสิทธิทำกินทุกรายไป หลัข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน