ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา

อาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 จำนวนอ่าน 669 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 
ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา
 

ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตา

  ท่าน อลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครงการเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีเมดอินไทยแลนด์ ตามข่าว

    

 

 

      ที่ โรงแรมทะเล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤษศจิกายน 2565 ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคกลาง 17 จังหวัด ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ท่าน ธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ท่าน ทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่าน สุรชัย โสตถีรวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ท่าน ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีและเลขาธิการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ท่าน สมภพ ธีระสานต์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ท่าน มานพ โตการค้า ผู้บริหารโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคณะกรรมการและที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  และสระบุรี ฯลฯ.เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมทะเล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

     ท่าน อลงกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้แจ้งมติที่ประชุม “กรกอ.”

ครั้งล่าสุดที่เห็นชอบโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านคมนาคม การสื่อสาร ไฟฟ้า และระบบน้ำ โดยพื้นที่ดังกล่าว เคยเป็นโครงการสร้างเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริการ ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่เป็นโครงการพัฒนาเกษตรกรรมและการแปรรูปทั้งพืช ประมงและปศุสัตว์ตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ ถือเป็นหนึ่งในโครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นโครงการเรือธง (Flagship Project) ของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร) มีศูนย์ AIC เพชรบุรีคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การสนับสนุน จุดเด่นอีกประการคือการใช้เทคโนโลยีเกษตรเมดอินไทยแลนด์เป็นส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและหวังว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนและจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มขึ้น

      ซึ่งโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์(Petchburi Food Valley) ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก (Western Economic Corridor: WEC) ตามนโยบายรัฐบาล

จากการสร้างฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรอาหาร กระจายการลงทุนใน 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและยกระดับเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นครัวโลก พร้อมกับขอบคุณสภาอุตสาหกรรมภาคกลางที่ให้การสนับสนุนโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์(Petchburi Food Valley)

จากนั้น นาย มานพ โตการค้า ผู้บริหารโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ ได้รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์(Petchburi Food Valley)โดยประกอบด้วย

1. ศูนย์แสดงนวัตกรรมการเกษตร 70 ไร่ บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร และการเจรจาธุรกิจ ห้องประชุม และศูนย์วิจัยเทคโนโลยี PlatForm การเกษตร ก่อสร้างคืบหน้า 50%

2. การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีแปลงปลูกข้าวโพด และหญ้าเนเปียร์ 12,000 ไร่ ปัจจุบันปลูกข้าวโพดและหญ้าเนเปียร์แล้ว 5,000 ไร่ เพื่อผลิตอาหารสัตว์ที่มีราคาถูก

3. การพัฒนาปศุสัตว์ในรูปแบบคอกโคกลาง 1,600 ไร่ เป็นคอกมาตรฐานมีน้ำสะอาด อาหารสัตว์ราคาถูก และการดูแลรักษาได้มาตรฐานช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถผลิตโคได้ปีละ 100,000 – 150,000 ตัว

4. การพัฒนาการประมงด้วยโครงการฟาร์มกุ้งระบบปิด 2,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลท่าไม้รวกและตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง ซึ่งได้รับอนุญาตจากประมงแล้ว โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการช่วยให้สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตกุ้งอย่างมีคุณภาพ

5. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร 1,000 ไร่ เป็นโซนพื้นที่รองรับการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร

6. เขตพัฒนาพลังงานสะอาด เช่นโครงการโซล่าฟาร์ม 4,000 ไร่ มีสายส่งขนาด 115KV ผ่าน ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว 900 ไร่ โดยบริษัทด้านโซล่าฟาร์มชั้นนำของประเทศ

    นายอลงกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้แนะนำผู้บริหารให้เพิ่มเติมโครงการฮาลาลฟู้ดวัลเลย์( Halal Food Valley )และอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดวัลเลย์(International Food Valley)ในพื้นที่โครงการด้วยเพื่อดึงการลงทุนและการค้าจากซาอุดีอาระเบียประเทศในตะวันออกกลาง จีน และประเทศต่างๆซึ่งตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาลเป็นตลาดที่มีผู้บริโภคกว่า2พันล้านคนใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจมาลงทุนในโครงการเพชรบุรี ฟู้ด วัลเลย์

     นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ยังขอความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง 17 จังหวัดร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรแม่นยำ(Precision Agriculture )

5 ล้านไร่ซึ่งเป็นอีกโครงการเรือธงของกรกอ.

  ทางด้านนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายสุรชัย โสตถีรวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลางได้แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจพร้อมกับกล่าวย้ำถึงการสนับสนุนโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

    สำหรับการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคกลางในครั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง Platform การเพิ่มช่องทางการส่งเสริมการตลาดแบบ B2B การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดทำข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย (กกร.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ระหว่างสถาบันทั้ง 3 สถาบัน เป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม และการเงินของประเทศต่อไปตามข่าว(สุรพรรณ มหาชน –รายงาน / ปอ คลองตันนำเสนอข่าว)

เข้าไปดูข่าวได้ที่...นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯเดินหน้าผลักดันโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรีต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศและดูไบ ซาอุดีอาระเบีย และจีนขับเคลื่อนโครข่าวยอดนิยม @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน