(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ) ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห

ศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 จำนวนอ่าน 712 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 
(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)   ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติห
 

(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ) ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัต

(วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ)      ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน

วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วมด้วย เพื่อสดุดีให้ ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ นับเป็นผู้เสียสละ เพื่อชาติ บ้านเมือง ถือเป็นเกียรติยศ ฝากไว้ในแผ่นดิน ให้ตำรวจไทย สู้ชีวิตต่อไป ตามข่าว

 

 

          ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) อ.สามพราน จว.นครปฐม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ท่าย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผบ.ตร. และ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในพิธีสวนสนามของนักเรียนนายร้อยตำรวจและข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจระดับสูง เข้าร่วมพิธี

      โดยก่อนพิธีสวนสนาม จะเริ่มขึ้น ผบ.ตร. ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ต่อมาได้กล่าวสดุดีข้าราชการตำรวจ พร้อมกับประกอบพิธีประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปี 2564 พร้อมตรึงหมุดแผ่นจารึกรายชื่อข้าราชการตำรวจที่จบการศึกษาจาก รร.นรต. และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ บริเวณแท่นจารึกที่ 10 อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน ก่อนเดินทางเข้าสู่พิธีการสวนสนาม จากนั้น ผบ.ตร. ได้ขึ้นรถตรวจกำลังพลสวนสนาม และนำข้าราชการตำรวจกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณตน ก่อนให้โอวาท พร้อมกันนั้นได้มีการเชิญธงชัยเฉลิมพล ก่อนเดินสวนสนาม โดยในการเดินสวนสนามครั้งนี้ มีการจัดกำลังตำรวจเข้าร่วม  จำนวน 7 กองพัน กองพันที่ 1-4 เป็นกำลังพลจาก รร.นรต. กองพันที่ 5 เป็นกำลังพลจาก..กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน / กองบัญชาการตำรวจนครบาล  สำหรับกองพันที่ 6 ใช้กำลังพลจากกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / กองพันที่ 7 ขบวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกียรติยศจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / กองบัญชาการตำรวจนครบาล / กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เพื่อ มาสวนสนามกองการเกียรติยศ อย่างสวยงามเต็มลานสนามรร.นายร้อยตำรวจดังกล่าวตามข่าว ( คน จอหอ / รายงาน / ข้อมูลจาก PR.สนง.ตำรวจแห่งชาติ) เข้าไปดูข่าวได้ที่...นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกได้ที่...www.news-mahachon.com

 

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : (วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวัน ตำรวจแห่งชาติ) ท่าน (ผบ.ตร.)มาเป็นประธาน เปิดพิธีสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล และท่าน ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล (รองผบ.ตร.) ร่วข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมตำรวจนิวส์มหาชน