(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั

เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 จำนวนอ่าน 1199 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 
(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั
 

(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรั

(อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ส่วนท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร มารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 65 ตามข่าว

 

       ที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่  30 ก.ย. 65 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นำดอกกุหลาบสีแดงมามอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงมุฑิตาจิต ขอบคุณ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565

     โดยก่อนเดินทางออกจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้สักการะท้าวมหาพรหม ที่บริเวณวงเวียนหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อความเป็นสิริมงคล และกราบลา จากนั้น รับชมการแสดงจากคณะช่างฟ้อนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

    ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน สำหรับความร่วมมือในภารกิจเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ ทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา พร้อมเปิดเผยว่า มีความประทับใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และจะไปมาหาสู่ตลอด โดยอวยพรขอให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ก่อนจะทิ้งท้ายว่า (ขอบคุณปี้น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนเน้อ)ตามข่าว

     ส่วนท่านผู้ว่าราชการ(คนใหม่)ก็ได้เข้ามารับตำแหน่งแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2565

โดยได้ (อัดยูทู๊ป) อ้อนประชาชนคนเชียงใหม่ด้วยความปลื้มใจให้เข้าใจในตัวท่านโดยมีประวัติของท่านตามนี้ครับ...

ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

(คนดีของแผ่นดิน)

ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ (คนใหม่)

ชื่อ          นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

  วัน เดือน ปีเกิด     19 กรกฎาคม 2515

คู่สมรส   นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร

การศึกษา        

  ประถมและมัธยม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รุ่นที่ 63

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 44

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ดีมาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม          

  ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 132 กรมการปกครอง

นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57 สถาบันดำรงราชานุภาพ

การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ

ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่นที่ 2 กรุงเทพมหานคร

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System (ICS Practicum) Washington D.C., Virginia & Arizona State, USA. (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา) 2558

Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA 5) มหาวิทยาลัยมหิดล และ Massachusetts Institution of Technology (MIT) ,Boston, USA.(ทุนรัฐบาล) 2559

หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2561

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2564

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2022) สถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 2564

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร กำกับดูแล (Regulator) รัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า 2565

ประวัติการทำงาน         

2539 - 2548 ปลัดอำเภอระดับ 3 - 7 จังหวัดตราด กระบี่ มุกดาหาร และจันทบุรี

2548 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี

2552 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี

2554 ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2556 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2565 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

     ท่านผู้ว่าฯ(คนรุ่นใหม่ไฟแรง) เป็นลูกหม้อเก่าของกรมการป้องกันภัยฯ(ปภ.) ที่มีท่าน(ฉิ่ง)ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีเก่านายเก่าของท่านผู้ว่าฯ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร จึงไม่แปลกเลยที่จะต้องมาอยู่ตรงนี้ท่านเป็นคนดีของแผ่นดินเป็นคนมีควมรู้ควมสามารถจริงท่านรัฐมนตรีมหาดไทยจึงเห็นชอบให้มานั่งทำงานตรงนี้ที่เชียงใหม่เพราะท่านเป็นคนดีมีฝีมือจริงๆจึงอ้อนให้คนเชียงใหม่ได้เข้าใจตามนี้ครับผม..ตามข่าว ( ปอ คุ้มพระลอ – รางาน / PR-เชียงใหม่ / ข้อมูล) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ภาคเหนือ นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....

www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : (อำลาอาลัย ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ) ปลดเกษียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน