ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว

ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 จำนวนอ่าน 701 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร  ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร  ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร  ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร  ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร  ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร  ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร  ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร  ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว
 

ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว

ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร  ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าว

 

 

    ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครนายกสภาทนายความเบอร์ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ลงสมัครเลือกตั้ง ได้พากันไป เปิดตัว ณ.ที่จังหวัดอุบลราชธานี  สภาทนายความ ภาค 3 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านพรเทพ

 เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความนครราชสีมากับคณะได้เดินทางไปนำเสนอนโยบายในการ รณรงค์หาเสียงที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ท่าน เชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนาท่าน ทวีศักดิ์ สมมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาลัยฯ (UMB.)ท่าน ชาญชัย พีระภานุรักษ์รองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ท่าน สุเมธ แก้วกุมภัณฑ์ กรรมการบริหาร คณะนิติศาสตร์มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่าน นิวัฒน์ วีรชาติอดีตประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะของท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง อย่างอบอุ่นใจ ตามข่าวดังกล่าวและท่านดร.วิเชียรฯได้ขอขอบพระคุณทนายความทั่วภาคอีสานอย่างปลื้มใจสุดๆไปแล้วดังกล่าว (คน จอหอ รายงานสดมาจากสนามข่าวศูนย์ข่าวภาคอีสาน)เข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกได้ที่...

www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ทนายความทั่วภาคอีสาน มาให้กำลังใจ ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เต็มห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้สมัคร เบอร์3 และคณะเบอร์25-46มาเปิดใจรับใช้ทนายทั่วภาคอีสาน ไปแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน