ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก

เสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนอ่าน 857 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก
 

ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน ก

 ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ  คว้าตำแหน่งธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ไปดรอง ได้เป็นตัวแทนสานต่อด้าน การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ ตามข่าว

 

    ที่สวนสาธาณะหลังศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่18 ก.พ. 65 ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ณ ลานกิจกรรม ตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาโดยมี ท่าน วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ ผลงานที่จัดมาและมอบรางวัลให้ผู้ชนะในการประกวดนางงามธิดาดอยประจำปี2565 ด้วยดังกล่าว

 

          โดยไฮไลท์ในวันนี้ คือ การประกวดธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ในรอบชิงชนะเลิศ    โดยตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดธิดาดอยเชียงใหม่ในครั้งนี้ จำนวนมาก  ซึ่งเป็นการประชันกันของสาวงาม ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง จนผ่านเข้ามาสู่ในรอย 15 คนสุดท้าย

 

          โดยสาวงามทั้ง 15 คนสุดท้าย ได้เดินเปิดตัวด้วยชุดประจำชนเผ่าของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์  ก่อนที่จะมีการคัดเลือกสาวงามจากคณะกรรมการให้เหลือเข้าสู่รอบ 10 คน และ 5 คนสุดท้าย ตามลำดับ

 

          สำหรับในรอบ 5 คนสุดท้าย ซึ่งถือเป็นรอบตัดสินของการประกวด ได้มีการเดินโชว์ตัวของสาวงาม พร้อมทั้งจับสลากตอบคำถามตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการแสดงทัศนคติและเป็นการทดสอบปฏิภาณไหวพริบของสาวงามแต่ละคน

 

          ทั้งนี้ ผลปรากฏว่า สาวงามที่ชนะการประกวด และได้รับตำแหน่งเจ้าดวงดอกไม้ เชิดชูคุณค่า ความสง่างามแห่งชาติพันธุ์ ในเวทีการประกวดธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 นี้ ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 30 นางสาววรางคณา ระวังงาน หรือ "น้องมุก" สาวงามจากชนเผ่าปกาเกอะญอ  คว้ามงกุฎประจำตำแหน่งพร้อมสายสะพายไปครอง พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัลอีก 30,000 บาท  โดยหลังจากนี้ จะเป็นตัวแทนในการสานต่อด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป

 

          ขณะที่ รางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 22 นางสาวปุณณิกานต์ พนาวัลย์คีรี จากชนเผ่าปกาเกอะญอ  ได้รับมงกุฎประจำตำแหน่งพร้อมสายสะพาย โล่รางวัล และเงินรางวัล 20,000 บาท และ รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 23 นางสาวน้ำพลอย มัศยาวงค์ จากชนเผ่าลีซู ได้รับมงกุฏประจำตำแหน่ง พร้อมสายสะพาย โล่รางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท  ส่วนรองอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 13 นางสาวขวัญใหม่ เริงไม จากชนเผ่าม้ง และรองอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 16 นางสาวประภัสสรา แซ่เฉิ่น จากชนเผ่าลีซูดังกล่าวตามข่าว( ปอ คุ้มพระลอ –

รายงาน / กัน มหาชน – ภาพ/ข่าว)เข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดงาน (มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่) ทำให้ (น้องมุก) นส.วรางคณา ระวังงาน สาวงามจากชนเผ่า ปกาเกอะญอ คว้าตำแหน่งธิดาดอยข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน