ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5

พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนอ่าน 1763 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5
 
ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5
 
ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5
 
ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5
 
ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5
 
ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5
 
ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5
 
ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5
 

ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.

ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช  มีสกุลคุณ  ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ )  2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภาค 5 ที่มีท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ภ.5 ให้การต้อนรับตามข่าว

 

 

ที่ ตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.๒๕๖๔ ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผบ.ตร. พร้อมด้วย ท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ , นาย กองเอก สมหวัง  พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ , ท่าน พล.ต.สุรจิต  สุขีเมฆ รอง ผบช.ศป.บส.ชน. , ท่าน ไกรเลิศ  ดาวเรือง ผอ.ปปส.ภาค ๕ , ท่าน พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ โฆษก ตร., ท่าน พล.ต.ต.วันชัย  สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.๕ , ท่าน พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.๕ , ท่าน พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.๕ , ท่านพล.ต.ต.ยุทธชัย  พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.๕ ,ท่านพล.ต.ต.สัณห์  โพธิ์รักษา รอง ผบช.ภ.๕ , ท่านพล.ต.ต.มาโนช  มีสกุลคุณ  ผบก.ภ.จว.แพร่ ,ท่านพล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , ท่านพล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.๕ ได้ร่วมกันมา  แถลงข่าวการจับกุมกคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ (สภ.ห้วยไร่ จ.แพร่ จำนวน ๒ คดี ผู้ต้องหา ๒ คนพร้อมของกลางเฮโรอีน ๑,๔๐๐ แท่ง รวมน้ำหนัก ๕๕๑ กิโลกรัม, ยาบ้า ๘,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด รถบรรทุก ๑๐ ล้อ จำนวน ๒ คัน)  โดยมีท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เป็นประธานการแถลงข่าว  ณ บริเวณลานจอดรถใต้อาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๕  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วตามข่าว(ไผ่ มหาชน /รายงาน ปอคลองตันนำเสนอข่าว)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ภาคเหนือเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มาแถลงข่าวด้วยตนเอง ชม ท่าน พล.ต.ต. พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผู้การแพร่ ที่จับกุม ยาบ้า ได้ ที่(ด่าน ห้วยไร่ ) 2 คันรถ บรรทุก มูลค่ากว่า 100ล้าน บาท และได้ตรวจเข่าวยอดนิยม @ข่าวอาชญากรรมนิวส์หาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวอาชญากรรมนิวส์หาชน