คอลัมน์ (ฅนสีขาว)

พุธ ที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนผู้เข้าชม 2736

นายแพทย์โอฬาร ยิ่งเสรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร)


คอลัมน์ (ฅนสีขาว)

 

                                         นายแพทย์โอฬาร ยิ่งเสรี

                                 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร)

วันเดือนปีเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2506

อายุ 53ปี

ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บันฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบันฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์สภา

ประวัติการทำงาน

นายแพทย์ระดับ4 แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลลำปาง

นายแพทย์ระดับ 5 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลแม่พริก (ลำปาง)

นายแพทย์ระดับ 6 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว (ลำปาง)

นายแพทย์ระดับ 7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร (ลำปาง)

นายแพทย์ระดับ 8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร (ลำปาง)

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายแพทย์เชี่ยวชาญผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลห้างฉัตร (ลำปาง)

เครื่องอิสริยาภรณ์ ปถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.) พ.ศ.2556

ปถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ.2559

ผลงานที่ผ่านมา-

สร้างตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลห้างฉัตร มูลค่า 20 ล้านบาท โดยใช้เงินบริจาคคณะศรัทธากรุงเทพฯ-ลำปาง 2553-2555 ร่วมกับ พระสุทัศน์ สุทศฺโน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาคราชการเลย

โรงพยาบาลได้รับรางวัลงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ

โรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรองคุณภาพขั้นที่ 3 ปี พ.ศ. 2555

โรงพยาบาลควบคุมโรคดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ. 2557

     ท่านผอ.โอฬาร ยิ่งเสรี คนนี้ทำงานดีมาตลอดผลงานเข้าตาท่านผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขชมตลอดเพราะท่านผอ.ไม่มีคลินิกเป็นการส่วนตัวเหมือนผอ.รพ.บางโรงพยาบาลทำให้ท่านสส.จ.ลำปางต้องออกปากชมว่าท่านผอ.เป็นคนดีมีวินัยใฝ่หาคุณธรรมประจำใจในการทำงานดีมาตลอดจนเป็นขวัญใจนายอำห้างฉัตรที่ให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไป รักษาชาวบ้านฟรีตลอดในเขตอ.ห้างฉัตรจนมีผลงานมากมายจนนายแพทย์โสภณ เมฆธนปลัดกระทรวงฯต้องออกปากชมผ่านนักข่าวสายสาธาณสุขมาตลอดวันนี้นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกจึงแนะนำให้ท่านได้รู้จักคนดีสีขาวที่ทำดีคิดดีมาตลดดังกล่าวตามข่าว

 

                 @@@@@...คน แม่จะเรา รายงาน..@@@@@


รูปภาพประกอบ

คอลัมน์ (ฅนสีขาว)
 
คอลัมน์ (ฅนสีขาว)
 
คอลัมน์ (ฅนสีขาว)
 

คอลัมน์ยอดนิยม @ฅนสีขาว