นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!

เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 จำนวนอ่าน 347 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!
 
นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!
 
นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!
 
นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!
 
นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!
 
นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!
 
นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!
 
นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!
 

นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!

นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มใจไปแล้ว!

 

ที่โรงแรมแอดพิงค์นครสาขาริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562    ท่าน รพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  ( สปข. 3 ) ได้เป็นประธานในพิธีจัดงานพบปะ สื่อมวลชน หวังสานสัมพันธ์ และ เกิดความร่วมมือกันดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจการดำเนินงานของภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนอย่างทั่วถึง โดนนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 มาคอยต้อนรับ นักข่าว ทุกแขนงสาขา มีท่าน อินสม ปัญญาโสภา  บก.อาวุโส นสพ.ไทยนิวส์ ท่าน อำนาจ คุณยศยิ่ง   บก.อาวุโส นสพ.ภาคเหนือ ท่าน ชัยพิณ ขัตติยะ นักข่าวอาวุโส นสพ.ไทยรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลาย ท่านที่มิได้เอ่ยนามมา ยังมีท่าน

กมล เครือนิล นักข่าวอาวุโส เฟทบุ๊คออนไลน์

ที่นี่เชียงใหม่ ก็นำกระเช้ามาแสดงความยินดีด้วยมอบให้กับท่าน (ปชส.เขต3) คนใหม่ดังกล่าว

     ท่าน ระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังกล่าวอีกว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้การพัฒนาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ผลการดำเนินงานภาครัฐ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยมีสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมขยายผล รวมถึงการพัฒนาสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ ในการส่งกระจายเสียง การแพร่ภาพออกอากาศ และการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึง และร่วมกันขับเคลื่อนให้ประโยชน์สูงสุดเกิดแก่ประชาชนต่อไป

 ที่ได้มีนโยบายเชิญมาในครั้งนี้คือต้อง การประสานความร่วมมือในกิจกรรมที่ จัดขึ้นตลอดจนนำประเด็นการประชาสัมพันธ์จาก สปข.3 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติจะสาดการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนการดำเนินงานของภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจขยายผลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปตามข่าว

(สินชัย มหาชน / รายงาน / PR..สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ / ข้อมูล ) นสพ. นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : นางรพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปลื้ม!เลี้ยงแนะนำตัวที่มารับตำแหน่งใหม่เชิญนักข่าวอาวุโสทุกแขนงสาขาในเชียงใหม่ให้สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ของท่านผู้การจอน เป็นผู้แจกข่าวปลื้มข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน