ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้

พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 จำนวนอ่าน 571 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม  (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้
 
ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม  (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้
 
ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม  (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้
 
ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม  (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้
 
ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม  (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้
 
ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม  (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้
 
ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม  (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้
 
ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม  (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้
 

ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้อ

ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม

(ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้กับท่านนายกฯตรงกับวันเด็กที่มีเด็กๆมาต้อนรับและให้กำลังใจนายกฯตู่ ตามข่าว

 

 

   ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เมื่อวันที่  (15 ม.ค. 62) เวลา 07.30 น.  ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง   ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมพบปะนิสิต  นักศึกษา  เด็กนักเรียน ที่มารอให้การต้อนรับ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเยี่ยมชม

    เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้มีนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยลำปางได้ร่วมร้องเพลงสู้เพื่อแผ่นดิน โดยนายกฯ ร้องเพลงคลอตามไปด้วย จากนั้นตัวแทนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนละอออุทิศได้มอบช่อดอกไม้ให้นายกฯ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หลังจากนั้น  นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชน

จ.ลำปาง  โดยมี ด.ช.  ชยกร สุภัทรดิลกกุลโต  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4  และด.ญ. ธัญชนก วงศ์วิชัย  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางได้มอบภาพวาดที่วาดด้วยตัวเองให้แก่นายกรัฐมนตรี   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้นักเรียนตั้งใจเรียน และพัฒนาตนเองในด้านทักษะอาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ไปต่อยอด ส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในระหว่างเรียน

 

ขณะเดียวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมโรงเรียน อัสสัมชัญลำปาง ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาและการจัดการศึกษาแบบ STEM การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง พร้อมแนะนำให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai) และการเข้าสู่ 5.0 ในอนาคต   อีกทั้ง  ขอให้ขยายรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อจะให้ประชาชนได้อ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์ เกิดการพัฒนาเป็นทักษะความรู้ที่สามารถจะนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย  จากนั้น  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) และเป็นประธานประชุมครม.  สัญจรครั้งที่ 1/2562 ต่อไปโดยมี “น้องไพริน” ด.ญ.วริณรำไพ รัสมีเทวินทร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว ถึงกับต้องพาขึ้นไปโชว์ความสามารถบนห้องประชุม ครม.สัญจรลำปางเลยทีเดียว งานนี้นายกฯ แนะให้เด็กไทยเอาแบบอย่าง และกำชับให้กระทรวงศึกษาฯ เร่งพัฒนาทักษะให้นักเรียนทั่วประเทศด้วยดังกล่าวมีท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5และท่านพล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข

รอง ผบช.ภ.5 ได้นำตำรวจไปต้อนรับและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ให้กับท่านนายกฯพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและ คณะรัฐมนตรี

ที่มาเยี่ยมเยือนชาวลำปางและประชุมฯครม.สัญจรตามข่าว(คน จอหอ/รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกของคนรุ่นใหม่นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลุงตู่ มาเป็นประธานในการประชุม (ครม.สัญจรที่ ลำปาง) ครั้ง ที่1 / 2562 โดยมี ท่าน พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ และ ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5นำทีม มาต้อนรับและดูข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน