ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว

อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 จำนวนอ่าน 579 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว
 

ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว

ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กันที่ จ.น่านดังกล่าว

 

   ที่โรงแรมน่านสุวารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม 2561  ผู้สื่อข่าวได้รายงานมาจากโรงแรมน่านสุวารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่านว่าท่าน สิงหเดช  สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการ อบรม ให้สมาชิก และ กรรมการ บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ 17 จังหวัดได้ ใช้โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นประโยชน์ โดยจัดโครงการ

ใน เชิงปฏิบัติการว่า (โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 เรื่องนักข่าวมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 )   

   ขี้นในระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ.โรงแรม น่านสุวารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ท่านประธานเครือข่ายบรรณาธิการ ฯ ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จุดประสงค์ของเครือข่ายเพื่อต้องการให้สื่อมวลชนทุกแขนงสาขา ได้ใช้มือถือให้เป็นประโยชน์ในการประกอบทำข่าวต่างๆ เพื่อนำไปสู่โลก อันกว้างใหญ่ไพศาล เรื่องของ(อินเตอร์เน็ต) ที่มาใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้ จึงได้มีการจัดอบรมขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกและสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาในภาคเหนือ ได้มีการอบรมกัน เข้ามาดังนี้โดยมีท่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่านมา เป็นประธานในพิธีเปิดและ ได้มีการ ไปทำข่าวเชิงปฏิบัติการตามสถานที่ต่างๆในเมืองน่าน และตกเย็นได้มีการเลี้ยง ฉลอง ในการอบรม ผู้ที่มาทำการอบรม จบหลักสูตร ดังกล่าว ตามข่าว( ปูเป้ มหาชน/รายงาน) หนังสือพิมพ์ นิวส์มหาชนออนไลน์ ทั่วโลก นำเสนอข่าว เข้าไปดูข่าวได้ที่  w w w.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการอบรมในการใช้โทรศัพย์มือถือให้สมาชิกเครือข่ายภาเหนือได้รับความรู้กัน



ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน