พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!

อังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 จำนวนอ่าน 483 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 

พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!

พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!   

 

    ที่บนดอยพุระกำ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2561นี้ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าทาง สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) โดย ท่าน ณัชชา สมประสิทธิ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย ท่าน พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก (กอ.รมน.)  และคณะ นำเครือข่ายจิตอาสา กลุ่ม MPL , กลุ่มออฟโรด ,ตำรวจ และประชาชน  มอบข้าวสาร, อาหารแห้ง, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องอุปโภค-บริโภค, ยารักษาโรค และทุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กกะเหรี่ยง บนดอยพุระกำ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดย ท่าน พ.ต.อ.ณัฐธพงษ์ ทองนาค ผกก.สภ.อ.สวนผึ้ง ได้สนับสนุนรถนำขบวน, ทหารจากกองพลพัฒนาที่ 1 ช่วยขนย้ายสิ่งของ, ท่าน ประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาสัตว์ป่า แม่น้ำภาชี และ ครูจอย ผู้ดูแลเด็ก ๆ และชุมชนบ้านพุระกำ ให้การต้อนรับ, กลุ่มออฟโรด (กอ.รมน.) ช่วยบรรทุก ทั้งคนทั้งของ ขึ้นดอยอย่างปลอดภัย  และคณะคุณสมเสียร ผู้ดูแลโรงเรียนควาย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านหนองตาตั้ง ที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจ วิถีชีวิตของควาย ให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ อย่างอบอุ่น สนุกสนาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากมุ่งเน้นปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ รู้จักเกื้อกูล แบ่งปัน ให้กับคนที่ด้อยโอกาสลำบากยากไร้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันของคนในครอบครัว ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างความอบอุ่น แน่นแฟ้น และเข้มแข็งอีกด้วย    

      ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่ สนับสนุนเงินและสิ่งของ -หน่วยข่าวกรองทางทหาร พัน ร.มทบ.11 (ขกท.ทบ) - พ.อ.อเนก สุขสยามธนเดช (พคบ.9&กอ.รมน.อุทัยธานี) - กลุ่มวีโก้ไทยแลนด์ โดย

จ่าริน และ ม.ล.สัญชัย ทองแถม - คุณประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาสัตว์ป่า แม่น้ำภาชี และครูจอย - คุณสุนทร อุปมัย (ประธานกลุ่ม MPL) - คุณอำไพ ราหุลทัต (พคบ.9 & บจก.เมธาวี 2016) - คุณวิกิต ชัยหาญสวัสดิ์ (ดูโอ้ คูชิน่า) - คุณอมร ศรีประไพ (พคบ.8 & วังน้ำหยาด รีสอร์ท)- คุณอัครนันท์ อริยศรีพงษ์ (บจก.เอส เอ็ม ซี พร์อทเพอร์ตี้ ซอฟต์) - คุณมานพ บุญชื่น (Smile Group) - คุณธนากร สิริหิรัญกุล (พคบ.9&บจก.มาลัยรัก) - คุณอภิญญา ตันตมณีรัตน์ (พคบ.9) - ว่าที่ ร.ต.อภิชัย กันยาโชติกุล (พคบ.9) - คุณสมบัติ ทรงเตชะเลิศ (โรงพิมพ์ปาเจรา&Nextup) - คุณดุสิต ปัมทสูติ ,คุณขวัญ, คุณแตน พคบ.5, คุณอิ๊ด ช่อง 5,  คุณณัฐ (สื่อฯ) และกลุ่มผู้ปกครอง สมาชิกสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ทุกท่าน ที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้กับกลุ่ม (จิตอาสา) ดังกล่าวตามข่าว (โบว์มหาชน/รายงาน/)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน