ท่านดร.พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2560 จำนวนผู้เข้าชม 377

ท่านดร.พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์


               ท่านดร.พลเอก บุญสร้าง   เนียมประดิษฐ์

            ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการโครงการปฎิรูปตำรวจ

 

ประวัติของท่านคนดีของแผ่นดิน

         อดีต เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2551นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6

เกิดเมื่อ

        วันที่    15 มกราคม  2491 ที่จ.สุพรรณบุรี   

การศึกษา

          -จบจาก โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนทหาร

          - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6

          - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17

          - Norwich University (U.S.A.)

          - โรงเรียนนายร้อยสหรัฐฯ (ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์)

          - MIT. (ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล)

          - AIT. (ปริญญาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง)

          - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 60

          - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 36

ตำแหน่งสำคัญ

         - อาจารย์ประจำกองวิศวกรรมเครื่องกล กองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ  

         จุลจอมเกล้า

         - หัวหน้าแผนกยุทธการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

         - ผู้อำนวยการกองยุทธวิธี ศูนย์การทหารปืนใหญ่

         - นายทหารคนสนิท รองผู้บัญชาการทหารบก

         - ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์

         - ฝ่ายเสนาธิการประจำตัว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

         - ฝ่ายเสนาธิการประจำตัว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

         - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์

         - ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

         - เจ้ากรมยุทธการทหาร

         - ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

         - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการสงครามและราชการพิเศษ

         - ผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติใน ติมอร์ตะวันออก

          ท่านดร. พล.อ.บุญสร้าง เนียม ประดิษฐ์ เป็นนักเรียนนายร้อยฯรุ่นเดียวกับท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง  เป็นคนที่มีจิตใจดีมีคุณธรรม ประจำใจ(ไม่ฆ่าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน) นี่หละท่าน ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ที่ทำตัวสม่ำเสมอมาตลอดจึงแนะนำให้ท่านได้รู้จักดังกล่าว

 

                       @@@.. ปอ คลองตัน! รายงาน..@@@

 


รูปภาพประกอบ

ท่านดร.พลเอก บุญสร้าง   เนียมประดิษฐ์
 
ท่านดร.พลเอก บุญสร้าง   เนียมประดิษฐ์
 
ท่านดร.พลเอก บุญสร้าง   เนียมประดิษฐ์
 
ท่านดร.พลเอก บุญสร้าง   เนียมประดิษฐ์
 

คอลัมน์ยอดนิยม @ฅนดีของแผ่นดิน